Champions (21)
Skins 0 0 0
Ranked Stats
Platinum
Last season solo 5v5
Platinum II
Solo 5v5
Unranked
Flex 5v5